TINT SABEI TRADING CO.,LTD

ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း လက်ခံခြင်း

ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်း လက်ခံသည့် နေရာသည် ခြောက်သွေ့ သန့်ရှင်း နေရပါမည်။

ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်း လက်ခံသည့် အခါတွင် အမိုးအကာ အောက်တွင် လက်ခံသင့်ပါသည်။

လက်ခံသည့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများသည် ခြောက်သွေ့ နေရပါမည်။

အရေးကြီးသော ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ၏ ရေငွေ့ ပါဝင်မှုကို တိုင်းတာ သင့်ပါသည်။

လက်ခံသည့် ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများကို ခြောက်သွေ့ သော နေရာ(သို့) သန့်ရှင်းသော plastic pallets ခုံများပေါ်တွင် ထားသို သင့်ပါသည်။


ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ထားသို သိမ်းဆည်းခြင်း

ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံများသည် သန့် ရှင်း ခြောက်သွေ့ နေစေရမည်။

ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ / ကုန်ချောပစ္စည်းများ / တဝက်တပျက် ထုတ်လုပ်ဆဲ ပစ္စည်းများ နှင့် အသုံးမလို တော့သော ပစ္စည်းများကို သီးခြားစွာ ထားသို သင့်သည်။

သဘာဝအရ ရေငွေ့ ပါဝင်မှုနှုန်း မြင့်မားသော ပစ္စည်းများကို သီးသန့် ထားသိုရမည်။

ပစ္စည်းများထားသိုသော နေရာတွင် ရေငွေ့ စိုထိုင်းစ ရာခိုင်နှုန်း (Relative Humidity level)၆၀% အောက် အမြဲရှိသင့်သည်။

ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ချော ပစ္စည်းများ တင်ထားသော plastic pallets ခုံများသည်လည်း သန့် ရှင်းနေရမည်။

ကုန်ပစ္စည်းများထားသိုသော အဆောက်အဦ နံရံနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ မထိထားရပါ၊ နေရာအနည်းငယ် ခြားထားသင့်သည်။

ကုန်ပစ္စည်းများသုံးစွဲသည့် အခါတွင် FIFO စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်သည်။


ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း

ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့် နေရာသည် သန့်ရှင်း ခြောက်သွေ့ ၍ လေဝင် လေထွက် ကောင်းသော နေရာဖြစ်ရမည်။

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းတွင် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ အမြဲ သန့်ရှင်း ခြောက်သွေ့ နေရမည်။

ရေကို အသုံးပြုရသော ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းများကို သီးသန့် နေရာတွင် ထုတ်လုပ်ရမည်။

ကုန်ထုတ် လုပ်မှု နှင့် မသက်ဆိုင်သော ၊ မလိုလားအပ်သော ပစ္စည်းများကို ကုန်ထုတ် လုပ်မှု ဧရိယာတွင် မထားသိုရပါ။


ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်ပိုးခြင်း

ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးသည့် နေရာသည် သန့်ရှင်း ခြောက်သွေ့၍ လေဝင် လေထွက် ကောင်းသော နေရာဖြစ်ရမည်။

ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးသည့် အိတ်နှင့် အခြား ဆက်စပ် ပစ္စည်းများသည် သန့်ရှင်း ခြောက်သွေ့ နေစေရမည်။

အလုံးစုံ ခြောက်သွေ့ သော ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ ထုတ်ပိုးသင့်သည်။


ကုန်ပစ္စည်းများအား loading လုပ်ခြင်း နှင့် Shipping တင်ခြင်း

ကုန်ပစ္စည်း များအား Container ထဲသို့ loading လုပ်သည့် နေရာသည် သန့် ရှင်း ခြောက်သွေ့ ၍ အမိုးအကာ အောက်တွင်သာ loading လုပ်သင့်သည်။

မိမိအသုံးပြုမည့် Container (သို့ ) Truck များ ပေါက်ပြဲ ပျက်စီးခြင်း ၊ ညစ်ပတ်ခြင်း ၊ ရေစိုလာခြင်း နှင့် အနံဆိုး ရှိ မရှိ ကို အသုံးမပြုမီ စစ်ဆေး သင့်ပါသည်။

Container (သို့ ) Truck များ၏ သစ်သား ကြမ်းခင်းများကို အသုံးမပြုမီ ရေငွေ့ ပါဝင်မှုကို တိုင်းတာပြီး ၂၀% ထက်ပိုသော Container (သို့ ) Truck များကို အသုံး မပြုသင့်ပါ။